Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine.


Töötukassa avaldab tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate nimekirja portaalis www.tootukassa.ee.

Tööalast rehabilitatsiooni teenust hakatakse osutama alates 01.01.2016 ning MTÜ VIRUMAA TUGITEENUSED on Töötukassa koostööpartneriks tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks.


MTÜ VIRUMAA TUGITEENUSED tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupiks, on vähenenud töövõime või

vanuse tõttu tööelust eemale jäänud inimesed, kellel on mitmeid takistusi ja seetõttu vajavad nad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

 


Programmimeeskonda kuuluvateks spetsialistideks on:

sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, füsioterapeut ja arst.


Lisaks kasutatakse teabe edastamiseks töötukassa töövahendaja ja partnerorganisatsioonide esindajate osalemist.

Tegevused:

- inimese õpetamine puude või tervisehäirega toime tulema;

- töövõime arendamine;

- töötingimuste võimalik sobitamine töökohas;

- kohanemine tööeluga.

 

Hinnakiri:

Teenuste hinnakiri (1h) 

 Füsioterapeudi teenus 45.00 €

 Füsioterapeudi grupiteenus  9,60 €

 Füsioterapeudi perenõustamine  36,00 €

 Tegevusterapeudi/Loovterapeudi teenus 30,00 €

 Tegevusterapeudi/Loovterapeudi grupiteenus 12,00 €

 Tegevusterapeudi/Loovterapeudi perenõustamine 42,00 €

 Psühholoogi teenus 30.00 €

 Psühholoogi grupiteenus 12,00 €

 Psühholoogi perenõustamine 42,00 €

 Sotsiaaltöötaja teenus 30,00 €

 Sotsiaaltöötaja grupiteenus 12,00 €

 Sotsiaaltöötaja perenõustamine 42,00 €

 Arsti teenus 30,00 €

 Arsti grupiteenus 12,00 €

 Arsti perenõustamine 42,00 €


Tööalasele rehabilitatsioonile on võimalik registreerida tel. 55980670  (tööpäeviti 10:00-16:00), saata e-mail aadressil tapa.vabatahtlik@gmail.com.


Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (sisaldab käibemaksu) kalendriaastas.MTÜ VIRUMAA TUGITEENUSED osutatavad alljärgnevaid teenuseid

• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine spetsialistide meeskonnas koos kliendiga. Konkreetse rehabilitatsioonieesmärgi püstitamine koos selleks vajalike sekkumiste plaani koostamisega ja tegevuskava elluviimisega.


 • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine


 • füsioterapeudi teenus on suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele. Koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.


 • tegevusterapeudi teenus - häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine; käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine).


 sotsiaaltöötaja teenus - kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine.


 • psühholoogi teenus - kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
Viimased uudised 13. märts - KÜSK toetas meie projekti!